Za študentke in študente

Vsi članki spodaj so izključno za študijsko rabo (ne za komercialno ali neavtorizirano distribucijo), prosim, da jih korektno navajate. Vse pravice pridržane. / All articles below are strictly for students’/personal use (not for commercial use or unauthorized distribution), please, cite them correctly. All rights reserved.

1. Elementi zgodovinske antropologije (2010-2011)

Besedila za branje (V):

 1. 8. oz. 13. oktober 2010: Predgovor Jacquesa Le Goffa k Marcu Blochu, Apologija zgodovine ali zgodovinarjev poklic, Studia humanitatis, Ljubljana, 1996, 7-36.
 2. 13. oktober 2010: Wolf Lepenies, »History and anthropology. A historical appraisal of the current contact between the disciplines«, Social Science Information, 1976, 15, 287-306.
 3. 29. oktober 2010: Taja Kramberger, »Epistemični konstituciji Rankejeve in Schlözerjeve misli« in »Problematizacije historističnih mišljenjskih zastavkov in epistemične ovire historizma« in »Sklepne misli ali kako se izogniti neznanstvenim pastem razsvetljenstva in rešiti iz ahistorične historistične zagate?« (poglavja iz knjige Historiografska divergenca…, Založba Annales, Koper, 2007).
 4. 3. november 2010: I. Taja Kramberger, »Anton Tomaž Linhart in spoznavni okviri razsvetljenstva na Kranjskem« (iz knjige Historiografska divergenca, Založba Annales, Koper, 2007). II. Drago Rotar »Konstrukcija nepomembnosti« in »Časi zgodovine in čas kontinuitete« (iz knjige Odbiranje iz preteklost, Založba Annales, Koper, 2007)
 5. 10. november 2010: Taja Kramberger, »Zunanje objektivacije historizma, Durkheimov krog in revija Année sociologique« in »Strasbourška univerza, začetki niansiranih zgodovinskih študij okoli revije Annales, ključne etape« (Memorija in spomin. Zgodovinska antropologija kanonizirane recepcije…, doktorska disertacija, 2009, gl. URL: http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Kramberger-Taja.pdf str. 405-424)
 6. 17. november 2010: Taja Kramberger, »Družbene  reprezentacije, mentalitete, imaginariji«: »Kaj so družbene reprezentacije in kaj je njihova vloga?« in »Kratek zgodovinski pregled raziskovalnega področja družbenih reprezentacij« (Memorija in spomin. Zgodovinska antropologija kanonizirane recepcije…, doktorska disertacija, 2009, gl. URL: http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Kramberger-Taja.pdf str. 601-620)
 7. 24. november 2010: Don Kalb, Hans Marks, Herman Tak, »Historical anthropology and anthropological history: two distinct programs«, Focaal, 26/27, 1996, 5-13.
 8. 1. december 2010: Lynn Hunt, »French History in the Last Twenty Years: The Rise and Fall of the Annales Paradigm«, Journal of Contemporary History, 1986, 21, 209-224.
 9. 8. december 2010: I. W. H. Dray, »Narrative versus Analysis in History«, Philosophy of the Social Sciences, 1985,15, 125-145. II. Marc W. Steinberg, »Fence Sitting for a Better View: Finding a Middle Ground Between Materialism and the Linguistic Turn in the Epistemology of History«, Qualitative Inquiry, 1997, 3, 26-52. III. Taja Kramberger, »Temeljne pridobitve zgodovinopisja okoli revije Annales« (Memorija in spomin. Zgodovinska antropologija kanonizirane recepcije…, doktorska disertacija, 2009, gl. URL: http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Kramberger-Taja.pdf str. 425-431)
 10. 15. december 2010: Alastair Davidson, »Historical Method and the Social Sciences: A Critique of the ANNALES Historiography«, Thesis Eleven, 1981, 2, 62-78.
 11. 22. december 2010: Jacques Revel, »Microanalysis and the Construction of the Social«, sine data.
 12. 7. januar 2011: Roger Chartier, »Iz zgodovine knjige in branja«, Monitor ISH, III/1-4, 2002, 111-141.

2. Transferji vednosti: memorija, izobraževanje, prevajanje, kultura (2010-2011)

Besedila za branje (V):

 1. 4. oktober 2010: Ni vaj, predavanj prost dan.
 2. 11. oktober 2010: Maurice Halbwachs o individualni in kolektivni memoriji, v: Maurice Halbwachs, Kolektivna memorija (prevedel Drago B. Rotar), rokopis, 2000.
 3. 11. oktober 2010: Gérard Noiriel, »Zgodovina, memorija, državljanski angažma« (op. glede skena na blogu: prva stran je skenirana zadnja), Monitor ZSA, X/3-4, 2008, 373-377.
 4. 18. oktober 2010: Francisco Delich, »The Social Construction of Memory and Forgetting«, Diogenes, 201, 65–75.
 5. 25. oktober 2010: Drago Braco Rotar, »Čemu rabi nacionalna identiteta in kako je integrirana v zgodovino oblasti«, Monitor ZSA, X/3-4, 25-41.
 6. (1. 11. odpade) 8. november 2010: Taja Kramberger, »Zapletena razmerja: spomin, memorija, pozaba, zgodovina«, Emzin, 3-4, december, 2009, 55-57.
 7. 8. november 2010: Taja Kramberger, »Prolog«, »Uvod« in »Splošni pregled: universitas magistrorum et scholarium, pomen prevajanja, nastanek univerz in njihov razvoj v času in prostoru«, Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2009 (gl. str. 5–33 na URL. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/26_09_zgodovinsko_antropoloski_oris_oblikovanja_univerzitetnih_habitusov.pdf)
 8. 15. november 2010: Taja Kramberger, »Podrobnejši pregled: zgodnji razvoj samostanskih in katedralskih šol in srednjeveške univerze«, Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2009 (gl. str. 34–50 na URL. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/26_09_zgodovinsko_antropoloski_oris_oblikovanja_univerzitetnih_habitusov.pdf)
 9. 22. november 2010: »Loïc Wacquant, »Habitus«, Pierre Bourdieu in Loïc Wacquant (Taja Kramberger in Drago Braco Rotar – urednika), Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij, Založba Annales, Koper, 2006, 125-131.
 10. 29. november 2010: Drago B. Rotar, »Konstrukcija nepomembnosti« in »Časi zgodovine in čas kontinuitete« (iz knjige Odbiranje iz preteklosti…, Založba Annales, Koper, 2007).
 11. 6. december 2010: Katrin Becker, »Transformation of the French perception of Germany: Mme. de Staël’s ‘De l’Allemagne’«, sine data.
 12. 13. december 2010: David Scott, »National icons: the semiotics of the French stamp«, French Cultural Studies, 1992, 3, 215-234.
 13. 20. december 2010: I. Peter Burke, »Translating knowledge, translating cultures«, sine data (dostopno tudi na URL: http://www.uni-greifswald.de/~histor/~neuzeit/AG_FnZ_2007/Paper_Burke.pdf), II. Walter E. Houghton, »Victorian Anti-Intellectualism«, Journal of the History of Ideas, 13/3, junij 1952, 291-313. III. Izberite katerokoli poglavje iz knjige Pierra Bourdieuja, Znanost o znanosti in refleksivnost ali iz knjige Pierra Bourdieuja in Loïca Wacquanta, Načela za refleksivno družbeno znanost in kritične preučevanje simbolnih dominacij (Knjigi sta dostopni v knjižnicah FHŠ, ZRS in Srečka Vilharja.)
 14. 3.  januar 2011: Loïc Wacquant, »The Sociological Life of Pierre Bourdieu«, International Sociology, 17/4, december 2002, 549–556. 
 15. 10. januar 2011: J. Daniel Schubert, »From a Politics of Transgression Toward an Ethics of Reflexivity: Foucault, Bourdieu, and Academic Practice«, American Behavioral Scientist, 38, 1995, 1003-1017.
 16. 17. januar 2011: izpitni predrok: pisanje eseja (21. 1. 2011 bom prinesel rezultate).

3. Zgodovinska antropologija spolov in spolnosti (2010-2011)

Besedila za branje (V):

 1. 7. in 8. oktober 2010: Uvodno predavanje in uvodne vaje
 2. 14. oktober 2010: S. Said o Aristofanovi podobi žensk v stari Grčiji (prevedla Agata Šega), v: Ženska v grški drami, Krt, Ljubljana, 1993, 35-88.
 3. 21. oktober 2010: Maria Grever, »Beyond Petrified History. Gender and Collective Memories«, sine data.
 4. 28. oktober 2010: Lorraine Mortimer, »Les aventures de l’esprit et la chaleur vivante: a new encounter with Simone de Beauvoir«, French Cultural Studies, 10, 1999, 277-305.
 5. 4. november 2010: Jean-Loius Flandrin, »Morala družinskih razmerij« (tretje poglavje), v: Družina, sorodstvo, spolnost v Franciji od 16. do 18. stoletja, Delavska enotnost, Ljubljana 1986, 106-158. (Knjiga je dostopna v knjižnicah FHŠ in Srečka Vilharja.)
 6. 11. november 2010: Jane F. Gardner, »The Guardianship of Women«, v: Women in Roman Law and Society, Croom Helm, London in Sydney, 5-29.
 7. 18. november 2010: Sveti Pavel, »Pisma Korin[t]čanom«, v: Nova zaveza SP, (Ekumenska izdaja ČGP Delo iz 1984), 1219–1241.
 8. 25. november 2010: Braco Rotar, »Samozadostnost in prestiž« in »Ženska nevarnost«, v: Pigmalionova pregreha, Krt, Ljubljana, 1987, 59–77 in 140-160. (Na blogu pod rubriko »Publikacije«.)
 9. 2. december 2010: Georges Duby, »Svečenički i ratnički moral«, v: Vitez, žena i svećenik. Ženidba u feudalnoj Francuskoj, Logos, Split, 1987, 19-38.
 10. 9. december 2010: I. Joan Scott, »Gender: A Useful Category of Historical Analysis«, v: Gender and the Politics of History, Columbia University Press, 1999, str. 28-50. II. Dora Apel, » »Heroes » and « whores »: the politics of gender in Weimar Antiwar imagery«, The Art Bulletin, 79/3, 1997, 366-387.
 11. 16. december 2010: I. Wendy Ashall, »Masculine Domination: Investing in Gender?«, Studies in Social and Political Thought, 9, 2004, 21-39. II. Bridget Fowler, »Pierre Bourdieu and La Domination masculine«, na spletni strani: http://www.iran-bulletin.org/women/mascul4.html
 12. 23. december 2010: George L. Mosse, »Rasa in seksualnost« in »Fašizem in seksualnost« (v knjigi Nacionalizem in seksualnost, *cf., Ljubljana 2005, 203-229 in 231-270) (Knjiga je dostopna v knjižnicah FHŠ in Srečka Vilharja.). II. Giorgio Bertellini, »Duce/Divo: Masculinity, Racial Identity, and Politics among Italian Americans in 1920s New York City«, Journal of Urban History, 31, 2005, 685-726. III. John Boswell, »Uvod«, v: Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost, Ljubljana, Založba ŠKUC, 2005, 15-52. (Knjiga je dostopna v knjižnici Srečka Vilharja.)
 13. 6. januar 2011: I. Olympe de Gouges, »Deklaracija o pravicah ženske in državljanke« (Najdite v reviji: Problemi–Eseji, št. 7, 1988, 20-26.). II. Mary Wollstonecraft: »A Vindication of the Rights of Woman«, tudi »Author’s Introduction« in prvo poglavje »The Rights and Involved Duties of Mankind Considered«; v: »A Vindication of the Rights of Woman«, 1791 (v slov. izšlo pri Založbi Krt z naslovom Zagovor pravic ženske: ter kritične opazke o političnih in moralnih vprašanjih, 1993); glej tudi III. Eva Bahovec, »Rousseau in Wollstonecraft – drugič«, v: Delta, letn. 5, št. 1–2, 1999, 69-89. IV. Francisco O. Ramirez, Yasemin Soysal, Susanne Shanahan, »The Changing Logic of Political Citizenship: Cross-National Acquisition of Women’s Suffrage Rights, 1890 to 1990«, v: American Sociological Review, 62/5, oktober 1997, 735-745.
 14. 13. januar 2011: John Stuart Mill in Harriet Taylor Mill, »Podrejenost žensk (1. poglavje)«, v: John Stuart Mill in Harriet Taylor Mill, Podrejenost žensk. Zgodnja eseja o zakonu in ločitvi, Studia humanitatis, Ljubljana, 2005, 7-37.
 15. 20. januar 2011: ponavljanje in diskusija (21. januar 2011, P: pisanje eseja, izpitni predrok).

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s